IMG_0026IMG_0029IMG_0045IMG_0640  


救國團新竹團委會 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_0147IMG_0116IMG_0118IMG_0119IMG_0131IMG_0135IMG_0149IMG_0150IMG_0163  


救國團新竹團委會 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

感謝工青一隊響應捐書活動~

DSC_0187DSC_0189DSC_0183DSC_0173  

救國團新竹團委會 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

公共藝術-意象美

圖片1

救國團新竹團委會 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

11DSC01146DSC01147DSC01149DSC01150DSC01164DSC01184  


救國團新竹團委會 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

12345  


救國團新竹團委會 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

感謝本會顧問張蔡美女士捐贈36本書籍

222                                                                                                                    

救國團新竹團委會 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

感謝本會顧問張蔡美女士捐贈36本書籍

222                                                                                                                    

救國團新竹團委會 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

12345  


救國團新竹團委會 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

12345  


救國團新竹團委會 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()